News伯纳德直行程电动执行机构型号及参数

伯纳德直行程电动执行机构型号及参数 表6
型      号 额定负载N 额定行程
mm
额定速度
mm/s
阀杆连接孔
F
法兰连接
D1
法兰内径
D2
连接孔
D3
A B H
max
K C
单相220V- 三相380V
A+Z64/K0610 A+Z64/K0610 6400 10 0.6 M8*1.25 φ80 φ60D11 2孔φ11 480 407 91 20 280
A+Z64/K1210 A+Z64/K1210 1.2
A+Z64/K0616 A+Z64/K0616 16 0.6
A+Z64/K1216 A+Z64/K1216 1.2
A+Z64/K1816 A+Z64/K1816 1.8
A+Z64/K0625 A+Z64/K0625 25 0.6
A+Z64/K1225 A+Z64/K1225 1.2
A+Z64/K1825 A+Z64/K1825 1.8
A+Z64/K0640 A+Z64/K0640 40 0.6 M12*1.25 φ105 φ80D11 4孔φ11 550 460 146 25
A+Z64/K1240 A+Z64/K1240 1.2
A+Z64/K1840 A+Z64/K1840 1.8
A+Z64/K1260 A+Z64/K1260 60 1.2 M16*1.5 φ118 φ95D11 4孔φ11 591 460 168 30
A+Z64/K1860 A+Z64/K1860 1.8
A+Z100/K0616 A+Z100/K0616 10000 16 0.6 480 480 125 38
A+Z100/K0625 A+Z100/K0625 25 0.6 159
A+Z100/K1225 A+Z100/K1225 1.2
A+Z100/K1825 A+Z100/K1825 1.8
A+Z100/K0640 A+Z100/K0640 40 0.6 550 480 168
A+Z100/K1240 A+Z100/K1240 1.2
A+Z100/K1840 A+Z100/K1840 1.8
A+Z100/K1260 A+Z100/K1260 60 1.2 591 480
A+Z100/K1860 A+Z100/K1860 1.8
A+Z160/K1225 A+Z160/K1225 16000 25 1.2 M20*1.5 φ135 φ100D11 6孔φ18 480 480 234
A+Z160/K1240 A+Z160/K1240 40 1.2
A+Z160/K1840 A+Z160/K1840 1.8
A+Z160/K1260 A+Z160/K1260 60 1.2 550 480
A+Z160/K1860 A+Z160/K1860 1.8
A+Z160/K1200 A+Z160/K1200 100 1.2 591 480
A+Z160/K1800 A+Z160/K1800 1.8
B+Z250/K1240 B+Z250/K1240 25000 40 1.2 M27*2 φ135 φ100D11 6孔φ18 600 380
B+Z250/K1840 B+Z250/K1840 1.8
B+Z250/K1260 B+Z250/K1260 60 1.2 879 600
B+Z250/K1860 B+Z250/K1860 1.8
B+Z250/K1200 B+Z250/K1200 100 1.2 600
B+Z250/K1800 B+Z250/K1800 1.8

详情参见:www.drzhat.com

 
点击这里给我发消息