ProductsDKZ-410、420、430、540、550、560M(D)

1.输入信号:II型0-10mA;III型4-20mA

2.位置指示:4-20mA

3.输入通道电阻:250Ω(或200Ω)

4.输入通道:1条(分立式为3条)

5.基本误差:±2.5%

6.回差:≤1.5%

7.死区:1-3%连续可调

8.阻尼特性:≤3次半周期

9.电源电压:220V AV 50Hz

10.工作环境:温度:整体式-10℃~+55℃;分立式-25℃~+70℃

湿度:≤85%周围空气不含有腐蚀性物质型号 输出推力N 行程mm 全行程时间S
II型0-10mA III型4-20mA
410M 4100M(D) 4000 10 8
420M 4200M(D) 16 12
430M 4300M(D) 25 19
540M 5400M(D) 6400 40 30
550M 5500M(D) 60 45
560M 5600M(D) 16000 100 60


型号 A×B×C D E F G H低位 阀门公称通径(DN)
II型0-10mA III型4-20mA
410M 4100M(D) 230×545×470 2-φ10.5 φ80 M8 φ60H8 72 25、32、40、50
420M 4200M(D)
430M 4300M(D)
540M 5400M(D) 230×560×530 4-φ10.5 φ105 M12×1.25 φ80H8 105
65、80、100、125、
150、200
550M 5500M(D) 230×560×5569 4-φ10.5 φ118 M16×1.5 φ95H8 112
560M 5600M(D) 230×640×640 4-φ16 φ170 M20×1.5/2 φ100H8 92 250、300


 
点击这里给我发消息